.

Υπηρεσίες

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Η Αρχιτεκτονική Τοπίου είναι ένα πεδίο δράσης διεπιστημονικό. Περιλαμβάνει την επιστήμη της Γεωγραφίας, των Μαθηματικών, της Μηχανικής, την Τέχνη, την Κηπευτική, τις Κοινωνικές Επιστήμες (περιβαλλοντική ψυχολογία) και τέλος την ίδια την Αρχιτεκτονική. Περιλαμβάνει την ανάλυση, τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και τη διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Συνδιαλέγεται με τον όρο βιωσιμότητα και τον καθιστά πρωταγωνιστή σε όλες της τις εκδηλώσεις και εφαρμογές.

Ο Αρχιτέκτονας Τοπίου ασχολείται με το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων μικρής και μεγάλης κλίμακας, στο αστικό και φυσικό τοπίο, χρησιμοποιώντας και συνδυάζοντας φυσικά και τεχνητά υλικά ταυτόχρονα. Σκοπός του είναι οι στρατηγικές, άμεσες παρεμβάσεις στο τοπίο, τόσο στο φυσικό, όσο και στο δομημένο, με σκοπό ένα βιώσιμο και ολιστικό αποτέλεσμα.

Μελέτη – Σχεδιασμός

Η διαδικασία της μελέτης του χώρου ξεκινά από την γνωριμία με τον χώρο από το τοπογραφικό που διαθέτει ο πελάτης ή από την καταμέτρηση που διενεργούμε εμείς.
Στο στάδιο αυτό λαμβάνεται υπόψη:
• Ο προσανατολισμός (ηλιοφάνεια σκιάσεις )
• Το μικροκλίμα της περιοχής
• Η ανθεκτικότητα των φυτών σε σχέση με τον χώρο
• Το προσωπικό γούστο και προτιμήσεις του πελάτη
• Η λειτουργικότητα του χώρου
• Η παροχή του νερού και οι ανάγκες των φυτών για νερό
• Η ποιότητα του εδάφους (αν χρειαστεί γίνεται και μελέτη εδάφους)

Η ποιότητα του εδάφους (αν χρειαστεί γίνεται και μελέτη εδάφους) Οι παράμετροι που υπολογίζονται περιλαμβάνουν:
Παροχή νερού (θέση παροχών και πίεση). Οι ανάγκες φυτών σε νερό. Χλοοτάπητας (ποιότητα, μικροκλίμα, m2). Κλίσεις εδάφους. Ειδικές κατασκευές σε νερό και επίπεδα χώρου ώστε να γίνει η τελική μελέτη άρδευσης και σωστή επιλογή αρδευτικών υλικών.
Παράλληλα συνυπολογίζονται m2 επιφάνειας, m3 σε περίπτωση προσθήκης κηποχώματος, τα χωματουργικά και γεωργικά μηχανήματα που μπορούν να εργαστούν στο χώρο, επιλογή φυτών και θέσεις φύτευσης, μονοπάτια και περάσματα, ειδικές κατασκευές (βραχόκηποι, παρτέρια συνθέσεων, λίμνες, σιντριβάνια, θέσεις πέργκολας).

Επίβλεψη διαχείριση

Σε τακτά χρονικά διαστήματα (3-4 φορές το χρόνο, κάθε μήνα ή κάθε εβδομάδα ανάλογα με την περίπτωση) γίνεται επίσκεψη και εξέταση του χώρου με στόχο τη διαπίστωση και επισκευή ζημιών, συντήρηση αρδευτικών συστημάτων, ενισχύσεις φυτών, χειμερινά φρεζαρίσματα, κλαδέματα, χρήση μηχανημάτων, φρεσκαρίσματα κ.ο.κ Λειτουργούμε και συμβουλευτικά επισημαίνοντας ανάγκες και βελτιώσεις.

Κάτασκευη

Αφού οριστεί η κατάλληλη εποχή για τη φύτευση ,σε συνεργασία με επώνυμα φυτώρια, αγοράζονται, ομαδοποιούνται και μεταφέρονται στο χώρο τα επιλεγμένα φυτά.
Η φύτευση εκτελείται βάσει της μελέτης ως προς τη θέση κάθε φυτού και με τα κατάλληλα εδαφοβελτιωτικά (όπως κοπριές, λιπάσματα, περλίτης ) και τον ενδεδειγμένο τρόπο για κάθε είδους φυτό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται από έμπειρο εργατικό προσωπικό υπό την επίβλεψη του ίδιου του γεωπόνου. Ιδιαίτερη φροντίδα δίδεται στην καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

• Φυτοτεχνική
• Αρδευτικά συστήματα
Μετά τις φυτεύσεις και αφού έχουν προβλεφθεί όλα τα περάσματα , αναμονές σωληνώσεις κάτω από μονοπάτια, κ.ο.κ. γίνεται η κατασκευήτου αρδευτικού συστήματος . το σύστημα είναι αυτόματο με κεντρικό υπολογιστή να ελέγχει, βάσει ρυθμίσεων, τον χρόνο και ποσότητα ποτίσματος για κάθε φυτό, χλοοτάπητα, γλάστρα ή ειδική κατασκευή.
Η εφαρμογή του αρδευτικού συστήματος προκύπτει από την αρχική μελέτη και εκτελείται με τα κατάλληλα ποιοτικά αρδευτικά υλικά. Τα υλικά αγοράζονται από αξιόπιστες αντιπροσωπείες με τις αντίστοιχες εγγυήσεις και μεταφέρονται στο χώρο. Η εφαρμογή τους απαιτεί εκσκαφές για τα υπόγεια αρδευτικά συστήματα –κυρίως του χλοοτάπητα- σύμφωνα με τη μελέτη.
• Υποδομές

Συντήρηση (έργα πρασίνου)

Η συντήρηση γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο με την χρήση γεωργικών μηχανημάτων και κάτω από την επίβλεψη γεωπόνου – κηποτέχνη.
Εκτός από την εβδομαδιαία συντήρηση εκτελούνται και άλλες εργασίες συντήρησης κατά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με το ημερολόγιο εργασιών, όπως:
Λιπάνσεις, Κλαδέματα, Σκαλίσματα, Επανασπορές – επαναφυτεύσεις, Η λειτουργικότητα του χώρου, Συμπλήρωμα φυτών, Λίπανση χλοοτάπητα, Φύτευση εποχιακών φυτών, Αποψιλώσεις ελεύθερων χώρων, Συντήρηση αρδευτικών συστημάτων, Καταπολέμηση ασθενειών.
Οι πιο συνηθισμένες και τακτικές εργασίες συντήρησης είναι:
Καθαριότητα πρασίνου, Αυτόματη άρδευση, Απομάκρυνση ξερών φύλλων και κλαδιών, Κούρεμα χλοοτάπητα, Καταπολέμηση ασθενειών, Στερέωση φυτών, Ψαλίδισμα σχημάτων σε μπορντούρες.

Διαμόρφωση χώρου – Χωματουργικά

Αφού γνωρίζουμε από τη μελέτη τα κυβικά μέτρα m3 του χώματος που χρειάζεται, γίνεται η επιλογή και μεταφορά του κηποχώματος, οι εκσκαφές και η διαμόρφωση πρανών. Με την χρήση κατάλληλων μηχανημάτων και εργατικού προσωπικού ολοκληρώνεται η διαμόρφωση ώστε ο χώρος να είναι έτοιμος για καλλιέργεια και προσθήκη εδαφοβελτιωτικών (λιπάσματα, τύρφες, περλίτης, άμμος ποταμίσιος, κοπριές) που προκύπτουν από τη μελέτη.

Κατασκευή χλοοτάπητα

Η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας του χλοοτάπητα είναι συνάρτηση της χρήσης, των κλιματολογικών συνθηκών, σκιάσεων και αναγκών σε νερό.
Χρησιμοποιούνται πιστοποιημένοι σπόροι γκαζόν, κατάλληλη καλλιέργεια και εδαφοβελτιωτικά με βάσει την μελέτη. Μετά την επιλογή των σπόρων και τη διαμόρφωση χώρου και καλλιέργεια του εδάφους ακολουθούν συγκεκριμένα στάδια εργασιών ( σπορά, ενσωμάτωση, κυλίνδρισμα, χρήση φαρμάκων κατά των εντόμων και κατάλληλο πότισμα) μέχρι να φυτρώσει το γκαζόν.
Η παράδοση του χλοοτάπητα γίνεται με το πρώτο κούρεμα.
Υπάρχει και δυνατότητα τοποθέτησης έτοιμου χλοοτάπητα.

Προμήθειες υλικών – φυτών
μηχανημάτων – φαρμάκων

Όπως λέει και η λαϊκή ρήση τον καλό το μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία, αντίστοιχα ο καλός ο κηπουρός πρέπει να διαθέτει και τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Κάθε κηπουρός που σέβεται τον κήπο του όχι μόνο πρέπει να διαθέτει μια γκάμα κηπουρικών εργαλείων, αλλά και να γνωρίζει τον τρόπο χρησιμοποίησής τους στον κήπο.

Έργα μικρής κλίμακας

Κήποι κατοικιών
Κήποι σχολείων, ιδρυμάτων κπλ.
Παιδικές χαρές
Πεζόδρομοι
Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
Πάρκα και πλατείες πόλεων
Χώροι μνημείων
Αρχαιολογικοί χώροι
Υπαίθριοι χώροι αναψυχής
Αθλητικά κέντρα
Κάλυψη αντιαισθητικών κατασκευών

Έργα μεγάλης κλίμακας

Τουριστικά συγκροτήματα
Διεθνείς εκθέσεις
Πανεπιστημιουπόλεις
Οικισμοί πόλεων και προαστίων
Αποκατάσταση τοπίου σε διαταραγμένες περιοχές
Παρόδια βλάστηση
Αισθητικές αναδασώσεις
Βοτανικοί και ζωολογικοί κήποι
Βιομηχανικές περιοχές
Σχέδια περιφερειακής χωροταξικής ανάπτυξης
Φυσικές προστατευμένες περιοχές

This function has been disabled for Oikosystem.